Hotel BRAD pune la dispoziţia clienţilor cazarea şi/sau mâncăruri calde, gustări şi băuturi, pentru consumul imediat. Vânzarea băuturilor este o activitate independentă, dar, în acelaşi timp, face parte din activitatea restaurantului (asigurarea mesei, inclusiv băuturi). În mod similar, activitatea restaurantului este o activitate specifică, dar poate fi, de asemenea inclusă, în mod implicit, în cazare.
Ca unitate de cazare, Hotel BRAD asigură găzduirea sau cazarea pe termen scurt pentru călători, turişti şi alte persoane.
Activitatea de restaurant oferă mese complete, gata pentru consumul imediat, fie că este vorba de restaurantul tradiţional sau de catering. 
Hotel BRAD Viseu de Sus - MaramuresGrupul-ţintă este format din turişti, oameni de afaceri, membrii diverselor delegaţii, participanţii la diverse manifestări cultural-artistice etc. Devenind clienţi ai hotelului, ei beneficiază, în primul rând, de cazare şi alimentaţie, dar şi de celelalte servicii hoteliere, chiar de facilităţi (în cazul grupurilor organizate). Toate serviciile, dotările şi comodităţile existente fac parte din serviciul de cazare al hotelului. Menţinerea preţurilor actuale face parte dintr-o campanie de promovare a serviciilor societăţii.
Scopul diversităţii de tarife şi a reducerilor de preţuri este de a realiza o concordanţă între produsele oferite şi cerinţele pieţei.

 

435700 - Viseu de Sus, Str. 22 Decembrie Nr. 50
Tel.: 0262-352.999 / Fax: +40-262-353857 / E-mail: contact@hotelbrad.ro